O nas

1. Pierwsze spotkanie nowej wspólnoty zwanej "120", w Krakowie w Kolegiacie św. Anny, miało miejsce 14 październiku 2016. 

2. Wspólnota składa się obecnie z ok. 320 osób podzielonych na dwie 160 osobowe grupy.

3. Wiek – zasadniczo dolną granicą jest pełnoletność, górnej nie ma.

Struktura wiekowa: od 23 do 66 roku życia. (5% przed 25 rokiem, 15% po 40 roku, 33% mężczyzn; ponad 60 małżeństw).

4. Spotkania całej wspólnoty odbywają się raz w miesiącu od września do czerwca - zasadniczo w drugi piątek miesiąca. 

5. Plan piątkowych spotkań jest następujący:

a) Grupa I:

17.00 - kawa/herbata/ciastko [przygotowane przez tych, którzy w danym miesiącu mają dyżur - przychodzą godzinę wcześniej i zostają by posprzątać]

17.30 – konferencja

18.00 – pytania

Grupa I + Grupa II

18.45 – Adoracja 

19.30 – Msza św.

b) Grupa II:

20.15 - kawa/herbata/ciastko [przygotowane przez tych, którzy w danym miesiącu mają dyżur - przychodzą pół godziny wcześniej i zostają by posprzątać]

20.45 - konferencja

21.15 - pytania

6. Spotkania w małych grupach – raz w miesiącu. Termin - do ustalenia w poszczególnych grupach. Ważne by spotkanie odbyło sie przed spotkaniem całej wspólnoty. Miejsce – w swoich domach lub gdzie indziej. Podział na grupy dowolny. Ludzie mogą się sami dobrać w grupy 6-8 osobowe, (ale także 4-5 czy 9-10) albo zostaną do grup przydzieleni. Grupy można zmieniać.

7. Wyjazd na weekendowe Dni Skupienia 2 razy do roku (sob/ndz)

8. Praca indywidualna – według zaleceń podawanych przez Księdza na spotkaniu wspólnym lub drogą mailową (sugestie zadań, lektury, itp.).

9. Poszczególne treści:

a) Przygotowanie do Mszy św. – trzyminutowe objaśnienie jednej części Mszy św., tak by przez kilka lat omówić wszystkie jej elementy.

b) Msza św. – troska o dobrą liturgię: asysta, śpiew chóru.

c) Kazanie na Mszy św. - do Liturgii Słowa z danego dnia. Słuchamy tego, co cały Kościół.

d) Uwielbienie – adoracja Najśw. Sakramentu (zasadniczo śpiew + cisza).

e) Konferencja – na temat tego fragmentu katechizmu, który był zadany na dany miesiąc. Wybór katechizmu jako przewodnika formacji motywowany jest tym, że daje gwarancję, że w ciągu 7-8 lat systematycznie zostaną omówione wszystkie zasadnicze elementy naszej wiary. Katechizm jednak będzie punktem wyjścia. Bardziej będziemy koncentrować się na zagadnieniach poruszanych przez KKK niż tylko na jego treści.

f) Pytania – do konferencji, przeczytanego fragmentu KKK oraz wynikające ze spotkań w małych grupach.

g) Małe grupy - rozmowa dotyczyć będzie tego fragmentu Katechizmu, który należy przeczytać w danym miesiącu. Zakres omawianego materiału oraz pytania pomocnicze będą podawane na spotkaniu wspólnym. 

10. Zasadnicze cechy/cele wspólnoty:

a) Staranne uczestnictwo w Liturgii eucharystycznej.

b) Wspólna adoracja Żyjącego Pana.

c) Formacja nastawiona na pogłębianie najważniejszych i w miarę wszystkich elementów wiary, z uwzględnieniem elementu apologetycznego – nauczenia umiejętnego rozmawiania o wierze i argumentowania wiary.

d) Integracja uczestników - ciastko/herbatka; wyjazdy weekendowe; grupa na FB dzieląca się pomysłami i propozycjami niegrzesznymi a wszelakiego rodzaju.

e) W dalszej perspektywie wzajemna pomoc członków wspólnoty i otwarcie na działalność na zewnątrz wspólnoty.

f) Katolickość – czyli nie wymaganie niczego więcej niż wymaga Ewangelia i Kościół Katolicki (np. abstynencja, dziesięcina, itp.)

g) Wolność – każdy punkt będzie nieobowiązkowy a stopień zaangażowania będzie podejmował każdy sam w zależności od osobistych możliwości.

ks. Wojciech Węgrzyniak © 2021 – Wszelkie prawa zastrzeżone.